บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ติดต่อเรา

บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ (จำกัด)

บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 105 หมู่ 3 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์

056-62227

โทรสาร

056-62274

Home Page

www.caoil.co.th

สำนักงานและคลังสินค้า จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่196/1-4 หมู่8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์

081-97-8885, 021-962-9251

โทรสาร

052-000-210

สำนักงานและคลังสินค้า

เลขที่69 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

โทรศัพท์

056-622-274

โทรสาร

056-622744

Form Contact