บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง

ผู้แทนฝ่ายขาย(B2C)

หน้าที่
  1. เข้าพบลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อรักษายอดขายเดิมและเพิ่มยอดขายใหม่
  2. จัดทำแผนการขายประจำอาทิตย์หรือประจำเดือน และทำรายงานสรุปการเข้าเยี่ยม (Call Report) เก็บข้อมูลลูกค้าโดยการใช้ Sales App HD
  3. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน (Monthly report) ได้แก่ เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง, ลูกค้า หรืออื่นๆ และ Sales Pipeline
ตำแหน่ง

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

หน้าที่

1.ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้า ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล ของบริษัทให้กับร้านค้า , อู่ซ่อม , คาร์แคร์ , ร้านอะไหล่

2.วางแผนและนำเสนอรายการขาย

3.ดูแลการจัดเรียงสินค้าของบริษัทฯในชั้นวางให้แก่ร้านลูกค้า

4.จัดทำรายงานการขาย และเก็บเงินสด

5.แก้ปัญหาของลูกค้า และดูแลลูกค้าหลังการขาย

สำนักงานและคลังสินค้า จังหวัดพิจิตร
สำนักงานและคลังสินค้า จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง

Marketing

หน้าที่
  1. วางแผนการตลาดและส่งเสริมการขายให้บริษัทฯ,จัดกิจกรรมทางการตลาด
  2. ดำเนินการตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ให้บรรลุผลตามแผน
  3. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัดมหาชน