CA Oil

บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

พนักงานขนส่ง สาขาพิษณุโลก

วันที่อัพเดท 7 ธันวาคม 2019

บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดของงาน

หน้าที่

จัดส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราเงินเดือน9,600+ค่าความรับผิดชอบ 1,500+ OT+เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด