บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ข่าวสารและกิจกรรม

รวมพลคนแรลลี่ช่างยนต์ ครั้งที่ 1

POSTED ON 2 April 2019

รวมพลคนแรลลี่ช่างยนต์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ระดับภาคเหนือ ภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนแรลลี่ช่างยนต์ ครั้งที่ 1” Auto Rally for skill Contest1th 2019 จัดโดย แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับ ศิษย์เก่าและเครือข่ายช่างยนต์จังหวัดสุโขทัย ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์ และจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ โดยได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและเครือข่ายช่างยนต์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก