บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ข่าวสารและกิจกรรม

แท้จริงแล้วเครื่องยนต์ทำหน้าที่อะไร?

POSTED ON 22 May 2018

แท้จริงแล้วเครื่องยนต์ทำหน้าที่อะไร?

น้ำมันเครื่องช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการ ของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ในรถยนต์ของคุณมีกลไกที่สลับซับซ้อน ด้วยชิ้นส่วนเป็นร้อยๆ ชิ้นที่ทำงานเคลื่อนไหวขึ้นลงไปมา ซึ่งต้องทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิและแรงเค้นในการขับเคลื่อนที่กว้าง น้ำมันเครื่องที่คุณเลือกจะต้องสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะทั้งสองอย่าง เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ของคุณจากการสึกหรอ การกัดกร่อน และการสะสมของตะกอนสกปรกและคราบเขม่า

น้ำมันเครื่องส่งผลต่อสิ่งเหล่านี้:

สมรรถนะของเครื่องยนต์
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณไอเสีย

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ป้องกันการสึกหรอ
คงความสะอาดของเครื่องยนต์
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์