บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobilgear 600 XP Series

น้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobilgear 600 XP ซีรีส์เป็นน้ำมันเกียร์สมรรถนะสูงพิเศษที่ให้ลักษณะเฉพาะที่แรงกดสูงสุดและคุณสมบัติการรับโหลดที่ยอดเยี่ยม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในชุดเกียร์แบบปิดทุกประเภทที่มีระบบการหล่อลื่นแบบหมุนเวียนหรือสาดน้ำมัน Mobilgear 600 XP ซีรีส์ได้รับการออกแบบมาให้ก้าวนำความต้องการที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของชุดเกียร์ แนวโน้มการออกแบบเทคโนโลยีของชุดเกียร์กำลังมุ่งไปสู่ขนาดที่เล็กลงแต่ให้อัตรากำลังเท่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของกำลังทำให้ต้องการน้ำมันเกียร์ประสิทธิภาพสูงขึ้น น้ำมันหล่อลื่น Mobilgear 600 XP ซีรีส์ ได้รับการผสมสูตรเพื่อตอบสนองต่อความเค้นดังกล่าวโดยการให้ระดับการปกป้องเพิ่มขึ้นในชุดเกียร์ แบริ่ง และซีล

Mobilgear 600 XP ซีรีส์ ได้รับการผสมสูตรเพื่อปกป้องเฟืองเกียร์จากการสึกหรอก่อนเวลาอันควร การสึกหรอระดับไมโครหรือที่เรียกว่า ไมโครพิตติ้ง อาจเป็นสาเหตุให้เฟืองเกียร์เกิดความเสียหายที่สำคัญได้ Mobilgear 600 XP ซีรีส์ให้สมรรถนะที่เกินกว่าข้อกำหนดของอุตสาหกรรมในแง่การปกป้องต่อการสึกหรอของแบริ่ง ตามข้อเท็จจริง Mobilgear 600 XP ซีรีส์ให้การปกป้องต่อการสึกหรอมากกว่าระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่วัดผ่านการทดสอบ FAG FE 8 สูงสุดถึง 15 เท่า สูตรผสมที่ปรับสมดุลของ Mobilgear 600 XP ซีรีส์สามารถให้การปกป้องต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนสูงสุด โดยที่ยังรักษาสภาพการทำงานที่เข้ากับวัสดุซีลของชุดเกียร์ทั่วไปได้ตลอดเวลา Mobilgear 600 XP ช่วยในการรักษาวัสดุซีลของชุดเกียร์ ทำให้ป้องกันการรั่วของน้ำมันและป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก คุณสมบัติการปกป้องชุดเกียร์ แบริ่ง และซีลของ Mobilgear 600 XP ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเพิ่มผลิตภาพการผลิต

น้ำมันหล่อลื่น Mobilgear 600 XP ซีรีส์ได้รับการแนะนำให้ใช้ในชุดเกียร์ระบบปิดประเภทเฟืองตรง เฟืองเกลียว และเฟืองดอกจอกในอุตสาหกรรมที่มีการหล่อลื่นแบบหมุนเวียนหรือสาดน้ำมัน โดยมีอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นไม่เกิน 100ºC น้ำมันหล่อลื่นนี้เหมาะสำหรับชุดเกียร์ที่ทำงานภายใต้โหลดหนักหรือโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระชาก นอกจากนี้น้ำมันหล่อลื่น Mobilgear 600 XP ยังสามารถใช้ในการใช้งานที่หลากหลายของระบบเกียร์เรือเดินสมุทรอีกด้วย รวมถึงยังสามารถนำไปใช้ในการใช้งานที่ไม่ใช่กับชุดเกียร์ ได้แก่แบริ่งกาบและแบริ่งสัมผัสลูกปืนตลับที่รับโหลดสูงและความเร็วต่ำ