บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

โมบิล เดลแวค 1640 SAE40

น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว

โมบิล เดลแวค1640 เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเป็นพิเศษ โดยผลิตจากสูตรผสมที่ใช้น้ำมันพื้นฐานอันล้ำหน้าและสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะ สมดุลกับ
การใช้งานเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานอันเข้มงวด ที่กำหนดโดยบริษัท
ผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำของโลก น้ำมันเครื่องดังกล่าวได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างมี สมรรถภาพเป็นเลิศในเครื่องยนต์ที่ติดอินเตอร์ คูลเลอร์ และเทอร์โบชาร์จ ซึ่งออกแบบโดยผู้ผลิตในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น และปฏิบัติงานนอกทางหลวงในสภาวะการใช้งานอย่างหนักที่สุด

ปัจจุบันนี้ ความนิยมเครื่องยนต์ลดมลพิษมากขึ้นทำให้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ต้องมีคุณภาพสูงตามไปด้วย การออกแบบเครื่องยนต์ให้มีความแน่นกระชับมากขึ้นช่วยลดการใช้น้ำมันเครื่องลง เป็นผลในการช่วยลดปริมาณน้ำมันใหม่ ที่ต้องเติมเพิ่มและลดลงการสูญเสียสารเพิ่มคุณภาพ ตำแหน่งแหวนลูกสูบด้านบนที่อยู่สูงกว่าเดิมทำให้แผ่นฟิล์มน้ำมันได้รับ
ความร้อนจากการเผาไหม้ที่สูงมาก น้ำมันหล่อลื่นจึงได้รับความเครียดที่เกิดจากความร้อนมากขึ้น แรงอัดฉีดเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการชะลอเวลาลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สูงขึ้นก็จริง แต่ก็ทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต้องรับภาระหนักขึ้น ตลอดจนน้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิและปริมาณตะกอนสูงขึ้น เทคโนโลยีก้าวหน้าซึ่งใช้ใน การผลิตโมบิล เดลแวค 1630 และ 1640 ทำให้น้ำมันดังกล่าวมีสมรรถนะในการทำงานโดดเด่นเหนือ ทั้งในเครื่องยนต์ ดีเซลรุ่นใหม่ และรุ่นเก่า ผลประโยชน์สำคัญๆที่จะได้รับ ได้แก่:

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
ผลน่าพอใจต่อการต่อต้านการข้นของน้ำมันตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นขณะน้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิสูงการสะสมตัวของคราบเหนียว และการเสื่อมสภาพของน้ำมัน สามารถควบคุมปริมาณตะกอนสะสมที่เกิดขึ้นขณะน้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิสูงได้อย่างน่าพอใจ

ยืดอายุน้ำมันได้นานกว่าช่วงที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (Oil Drain Intervals หรือ ODI) ที่ผู้ผลิตเครื่อง (OEM)

ป้องกันการเกาะติดของแหวนลูกสูบได้ดีเยี่ยม

ป้องกันการสึกหรอได้เป็นเลิศ ลดค่าบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
มีความสามารถกระจายเขม่าได้อย่างดี รักษาค่าความหนืดได้คงที่และลดการสึกหรอ
  • เครื่องยนตร์อาศัยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
  • รถบรรทุกประเภทงานเบาและงานหนักที่แล่นบนทางหลวง
  • อุตสาหกรรมนอกทางหลวง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเหมือง และงานการเกษตร
  • กลุ่มยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
โมบิล เดลแวค 1640 มีคุณสมบัติตรงตาม หรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมและผู้ผลิต ต่อไปนี้
ACEA E2
JASO DH-1
MB-Approved 228.2
MAN 270
MTU ประเภท 2
โมบิล เดลแวค 1640เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการ:
API SF X
Allison C-4
โมบิล เดลแวค 1640 SAE40 ค่า
เกรด SAE 40
ความหนืด, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 132
cSt @ 100ºC 14.7
ดัชนี ความหนืด, ASTM D 2270 112
เถ้าซัลเฟต, % น้ำหนัก, ASTM D 874 1.4
# ความเป็นด่างทั้งหมด, มิลลิกรัม KOH/กรัม, ASTM D 2896 12
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -21
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 256
ความหนาแน่น @ 15°C กก./ลิตร ASTM D 4052 0.89