บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ซื้อโมบิลปั๊บ รับฟรี เสื้อสุดเทห์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล จัดโปรโมชั้นสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อ หรือเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Mobil 1™ 0W-40, 5W-30, 5W-50, Mobil 1™ Turbo Diesel 5W-40 ขนาด 4 หรือ 6 ลิตร รับฟรี เสื้อโปโลสุดเทห์ มูลค่า 1,200 บาท และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Mobil Super™ 0W-20, 5W-40, 5W-30, Mobil Super Mobil Super™ 2000X2 10W-40, Mobil Super™ 2000 Turbo Speed 10W-30 ขนาด 3, 4, 6, หรือ 6+1 ลิตร รับฟรี เสื้อยืด Mobil Super มูลค่า 400 บาท ทันที ไม่ต้องลุ้น

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลได้ที่ ร้านค้า ศูนย์บริการ และอู่ซ่อมที่ร่วมรายการ วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น หรือจนกว่าของจะหมด

 

บริษัท ซี เอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ซื้อโมบิลปั๊บ รับฟรี เสื้อสุดเทห์

โปรโมชั่น : 16 February 2019

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล จัดโปรโมชั้นสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อ หรือเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Mobil 1™ 0W-40, 5W-30, 5W-50, Mobil 1™ Turbo Diesel 5W-40 ขนาด 4 หรือ 6 ลิตร รับฟรี เสื้อโปโลสุดเทห์ มูลค่า 1,200 บาท และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น Mobil Super™ 0W-20, 5W-40, 5W-30, Mobil Super Mobil Super™ 2000X2 10W-40, Mobil Super™ 2000 Turbo Speed 10W-30 ขนาด 3, 4, 6, หรือ 6+1 ลิตร รับฟรี เสื้อยืด Mobil Super มูลค่า 400 บาท ทันที ไม่ต้องลุ้น

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลได้ที่ ร้านค้า ศูนย์บริการ และอู่ซ่อมที่ร่วมรายการ วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น หรือจนกว่าของจะหมด

 

บริษัท ซี เอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ