บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ลูกค้าของเรา

กว่า 15 ที่บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล ส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการ และการสนับสนุนให้กับลูกค้าของเราอยู่อย่างเสมอ ดังนั้น เราจึงมีลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย ที่ให้ความไว้วางใจ พร้อมกันนี้ เรายังคงไม่หยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาเพื่อก้าวที่สำคัญ และก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจลูกค้าของเรา