บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

โมบิล 1 0W-40

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรก้าวหน้า

โมบิล 1 0W-30

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรก้าวหน้า

โมบิล 1 0W-20

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรก้าวหน้า

โมบิล 1 5W-30

นํ้ามันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ขั้นสูง

โมบิล 1 FS X2 5W-50

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ขั้นสูง

โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

โมบิล ซูเปอร์ 3000 0W-20

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับรถยนต์อีโค่คาร์

โมบิล ซูเปอร์ 3000X2 5W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง

โมบิล ซูเปอร์ 2000X2 10W-40

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

โมบิล ซูเปอร์ 1000X2 20W-50

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง

โมบิล ซูเปอร์ 3000 5W-30

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง

โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

โมบิล ซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง

โมบิล เดลแวค1 5W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

โมบิล เดลแวค MX 15W-40

น้ำมันเครื่องเกรดรวม

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40

น้ำมันเครื่องเกรดรวม

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50

น้ำมันเครื่องเกรดรวม

โมบิล เดลแวค 1640 SAE40

น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว

โมบิล เดลแวค 1340 SAE40

น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว

โมบิล GEO 15W-40

น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ CNG

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์และเฟืองท้ายยานยนต์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นระบบเบรก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

จารบี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์และเฟืองท้ายยานยนต์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์อัตโนมัติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบส่งกำลัง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นระบบเบรก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

จารบี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์กังหัน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์แก๊ส

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์อุตสาหกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบทำความเย็น (REFRIGERATION OILS)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

จารบีอุตสาหกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบรางเลื่อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบหมุนเวียนและแบริ่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

Mobil SHC Cibus

น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องจักรผลิตอาหารที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF H

น้ำมันไฮดรอลิค

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องผลิตกระดาษ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันกันสนิม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

ACTIVE METAL REMOVAL FLUIDS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

INDUSTRIAL CYLINDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

INDUSTRIAL FIRE RESISTANT FLUIDS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

NON STAINING METAL REMOVAL FLUIDS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

น้ำมันหล่อเย็นและตัดกลึงโลหะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

PRIMARY METAL ROLLING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

TEXTILE OILS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

OTHER INDUSTRIAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

MARINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]

AVIATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit […]


Clip Video