บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม
โมบิล 1 0W-40

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้สูตรก้าวหน้า

โมบิล 1 5W-30

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ชั้นสูง

โมบิล 1 FS X2 5W-50

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ชั้นสูง

โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์

โมบิล ซูเปอร์ 3000 X2 5W-40

นํ้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้ เกรดพรีเมียมพิเศษ

โมบิล ซูเปอร์ 3000 0W-20

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับรถยนต์อีโค่คาร์

โมบิล ซูเปอร์ 2000X2 10W-40

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยมพิเศษ

โมบิล ซูเปอร์ 1000X2 20W-50

น้ำมันแร่เกรดพรีเมี่ยม สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน

โมบิล ซูเปอร์ 3000 5W-30

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสังเคราะห์คุณภาพสูง

โมบิล ซูเปอร์ 2000 เทอร์โบสปีด 10W-30

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์

โมบิล ซูเปอร์ 1000 เทอร์โบสปีด 15W-40

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเกรดพรีเมียม

โมบิล เดลแวค 1 5W-40

น้ำมันเครื่องยนต์สมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก

โมบิล เดลแวค MX 15W-40

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงพิเศษ สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40

น้ำมันเครื่องยนต์เกรดรวม สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50

น้ำมันเครื่องเกรดรวม สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค 1640

น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค 1340

น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล GEO 15W-40

น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ CNG

Mobil SHC 800 Series


Clip Video