บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil Delvac Super 20W-50

heavy duty engine oil

Product Description

Mobil Delvac Super 20W-50 is a high performance, heavy duty engine oil that provide proven protection to diesel engines operating in severe on and off-highway service applications.  Mobil Delvac Super 20W-50 is recommended by ExxonMobil for use in a wide range of heavy duty applications and operating environments found in the trucking, construction, and agricultural industries.   It is also suitable for gasoline engines.

 

Features and Benefits

The key benefits include:

Features Advantages and Potential Benefits
Thermal and oxidation stability Controls sludge build-up and deposits
Excellent detergency/dispersancy Cleaner engines and longer engine life
Stay-in-grade shear stability Helps reduce oil consumption and wear

Applications

Recommended by ExxonMobil for use in:

  • Diesel-powered equipment from leading diesel engine manufacturers
  • On highway light and heavy duty trucking
  • Off highway industries including: trucking, construction, quarrying, and agriculture
  • Mixed diesel/gasoline engine fleets

 

Specifications and Approvals

Mobil Delvac Super 20W-50 is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring: 20W-50
API CF/CF-4/SF/SG X

Typical Properties

Mobil Delvac Super 20W-50
SAE Grade 20W-50
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 148.9
cSt @ 100ºC 17.6
Viscosity Index, ASTM D 2270 129.8
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.0
Total Base # , mg KOH/g, ASTM D 2896 8.4
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -30
Flash Point, ºC, ASTM D 92 220
Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.88