บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil SHC Rarus Series

น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสุดสำหรับเครื่องอัดอากาศ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมัน Mobil SHC™ Rarus Series เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสุดสำหรับเครื่องอัดอากาศสำหรับการหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศโรตารีแบบสกรูหรือแบบใบกวาด (vane) ที่ทำงานหนักหน่วง น้ำมันประเภทนี้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วงที่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ทำจากน้ำมันสังเคราะห์ชนิดอื่นไม่สามารถให้ผลการทำงานตามที่คาดหวังได้ เช่น ในการใช้งานที่หนักหน่วงที่มีการทำงานอัดอากาศขั้นสุดท้ายที่อุณหภูมิสูงหรืองานที่ต้องการยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกไป Mobil SHC Rarus Series ผสมสูตรซึ่งอาจทำให้ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกไปอีก 3 เท่าเมื่อเทียบกับผลที่ได้จากน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศที่ทำจากน้ำมันสังเคราะห์ชั้นนำชนิดอื่น

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

•  ความคงตัวทางความร้อน ออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ได้ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออกไปมากสูงสุดถึง 3 เท่าเทียบกับระยะเวลาที่ได้จากน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศจากน้ำมันสังเคราะห์ชั้นนำและลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่คาดหมายเพื่อทำการซ่อมบำรุงได้

•  การควบคุมการก่อตัวสารเคลือบผิว (varnish) และคราบเลน (sludge) ช่วยให้ได้ความสะอาดและยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศออกไปได้

•  น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่มีดัชนีความหนืดสูงทำให้ได้ความสามารถในการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและให้การหล่อลื่นที่มีประสิทธิผลในการทำงานที่อุณหภูมิสูง

•  ความสามารถในการรับโหลดสูงช่วยปกป้องอุปกรณ์เครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานออกไป ช่วยลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมโดยไม่คาดหมายและยืดอายุการบำรุงรักษาออกไป

•  มีความต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน การต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการแยกตัวออกจากน้ำ การควบคุมการเกิดฟองและการปล่อยอากาศออกมาและความสามารถในการเข้ากันได้กับวัสดุโลหะหลายชนิด

•  ความสามารถในการแยกตัวออกจากน้ำที่ยอดเยี่ยมช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมัน (carryover) ไปยังอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ลมอัด ช่วยลดการก่อตัวของคราบเลนในอ่างน้ำมันเครื่องและท่อระบาย ช่วยลดการขัดขวางของมวลไขน้ำมัน การหล่อเย็นและลดโอกาสในการเกิดอีมัลชันให้น้อยลง

 

การใช้งาน

•  Mobil SHC Rarus ซีรีส์ มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับเครื่องอัดอากาศโรตารีแบสกรูและใบกวาด (vane) ให้ประสิทธิภาพในการทำงานกับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารีสกรูที่มีระบบหล่อเย็นด้วยการฉีดน้ำมัน เครื่องอัดอากาศที่มีประวัติการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นสูงกว่าปกติ สมรรถนะการทำงานของวาล์วที่ต่ำหรือมีการก่อตัวของคราบสะสม

•  เครื่องอัดอากาศที่ทำงานภายใต้สภาวะที่หนักหน่วง ให้ประสิทธิผลโดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องที่มีอุณหภูมิอากาศอัดออกสูงได้ถึง 200ºC

•  ระบบเครื่องอัดอากาศซึ่งมีเฟืองและแบริ่งที่สำคัญ

•  ไม่เหมาะในการใช้งานกับเครื่องอัดอากาศที่ใช้งานเพื่อการผลิตอากาศสำหรับการหายใจ

•  เข้ากันได้กับวัสดุโลหะหลายชนิดที่ใช้ในโครงสร้างของเครื่องอัดอากาศและกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศที่ผลิตมาจากน้ำมันจากแร่แบบทั่วไปแต่การผสมกับน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นอาจทำให้ความสามารถเชิงสมรรถนะโดยรวมด้อยลง

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ 32 46 68
เกรด ISO 32 ISO 46 ISO 68
สี, มองเห็นด้วยตาเปล่า ของเหลวสีส้ม ของเหลวสีส้ม ของเหลวสีส้ม
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B
จุดวาบไฟ, วิธี Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 204 197 192
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 5.6 7.1 9.7
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 30.6 44.1 65.3
จุดไหลเท, °C, ASTM D5950 -42 -45 -39
การทดสอบการเกิดสนิม, น้ำทะเลสังเคราะห์, 24 h @ 60 C, ASTM D665-PROB ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ความถ่วงจำเพาะ, 15 C/15 C, ASTM D1298 0.878 0.868 0.865
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 123 122 129