บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil ATF™ 3309

Automatic Transmission Fluid

Product Description

Mobil ATF™ 3309 is an exceptionally high performance lubricant that meets original equipment manufacturers’ specifications for use in certain slip-controlled lock-up automatic transmissions.

 

Features and Benefits

The unique formulation of Mobil ATF 3309 is designed to provide excellent lubrication of transmissions in specified slip-controlled lock-up automatic transmissions. These outstanding performance capabilities translate into significant operational benefits, including:

•  Excellent lubricating characteristics for quiet operation and smooth shifting in approved transmissions

•  Controlled friction properties for smooth and efficient transmission of power across all normal temperature ranges

•  Helps to control transmission shudder and provide excellent vehicle driveability

•  Helps to extend transmission life based on excellent wear control

•  Long fluid life based on excellent oxidation resistance

•  Excellent viscosity stability (high viscosity index) to help assure adequate lubrication without excessive thinning in severe high-temperature service or thickening at low starting temperatures

•  Resistance to foaming

•  Superb protection against rusting and corrosion

•  Compatibility with synthetic rubber seal materials

 

Applications

Mobil ATF 3309 is recommended for use in transmissions requiring fluids of JWS 3309 or GM 9986195 quality levels. It is also recommended for service fill applications where Toyota T-IV or T4, T-III or T3 are called for. Please refer to the owners’ manual for proper fluid requirements.

 

Specifications and Approvals

This product is recommended for use in applications requiring:
AUDI G-055-025-A2
GM 9986195
TOYOTA T-IV

 

This product meets or exceeds the requirements of:
FORD WSS-M2C924-A

 

Properties and Specifications

Property  
Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 13000
Color, Visual Red
Density @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052 0.852
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 >185
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 7.1
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 33
Pour Point, °C, ASTM D97 ‹ -45
Viscosity Index, ASTM D2270 181