บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil Vacuoline 100 Series

น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลุ่ม Mobil Vacuoline™ 100 เป็นซีรีส์ของน้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนคุณภาพสูงพิเศษที่แนะนำให้ใช้เป็นหลักสำหรับการหล่อลื่นแบริ่งกาบในระบบที่ออกแบบมาสำหรับการหล่อลื่นแบบชั้นฟิล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบที่ต้องพบการปนเปื้อนน้ำสูง เช่น อาจใช้สำหรับแบริ่งลูกกลิ้งสำรองในโรงรีดโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันหล่อลื่นนี้ผ่านตามข้อกำหนดของแบริ่งโรงรีดเหล็กที่รวมถึงข้อมูลจำเพาะน้ำมันหล่อลื่นขั้นสูงในด้าน “การแยกตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยม” ของ Morgan น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ได้รับการผสมสูตรจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยม ความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพทางความร้อนได้ดี และการปกป้องต่อสนิมและการกัดกร่อน

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์มีความต้านทานต่อการก่อตัวของอีมัลชันและคราบเลน ซึ่งผลที่ได้ของน้ำมันนี้คือช่วยในการทำให้ระบบและตัวกรองสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแยกสิ่งปนเปื้อนแบบของแข็งเพื่อให้ทำความสะอาดผ่านการหมุนเหวี่ยง การกรอง หรือการจับตัวเป็นกลุ่มได้ง่ายขึ้น น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์มีดัชนีความหนืดสูงและความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดี ซึ่งรักษาคุณสมบัติดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่มีน้ำปนเปื้อนสูงได้ และได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับระบบหมุนเวียนแบบถังเดียวและแบบถังคู่

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์เป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ประกอบการโรงรีดเหล็กทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากผู้ผลิตอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่รวมถึง Morgan Construction Company จากเมืองวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันในตระกูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobil Vacuoline เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านสมรรถนะที่เหนือชั้น และการให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับผู้ใช้ในโรงรีดเหล็กทั่วโลก เรามีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตอุปกรณ์โรงรีดเหล็กที่สำคัญ รวมถึง Morgan Construction ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นำน้ำมันหล่อลื่น Vacuoline ไปปรับใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของการออกแบบและการใช้งานอุปกรณ์รีดเหล็กสมัยใหม่ได้

 

สำหรับน้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ การทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งผลให้ได้สูตรผสมจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงกับสารเพิ่มคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะ เพื่อให้การป้องกันต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน และความสามารถในการแยกตัวกับน้ำได้ดีเยี่ยม ซึ่งจะให้การป้องกันอุปกรณ์ขั้นสูงสุด การทำงานที่น่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานของน้ำมันยาวนาน ลักษณะสำคัญ ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์นี้มีดังต่อไปนี้:

 

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและประโยชน์ที่ได้อาจรับทางด้านศักยภาพ
ความสามารถในการแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยม พร้อมสำหรับการแยกตัวจากน้ำและสิ่งปนเปื้อนตลอดอายุการใช้งานของน้ำมันเพื่อให้การทำงานที่ราบรื่นและลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อรับการซ่อมแซม
ความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากออกซิเดชันได้ดี ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมัน

ระบบและตัวกรองที่สะอาดขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ให้การปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

 

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น Mobil Vacuoline 100 ซีรีส์ได้รับการแนะนำและใช้งานเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในโรงรีดเหล็ก น้ำมันหล่อลื่นนี้เหมาะสำหรับ:

•  แบริ่งลูกกลิ้งสำรองของโรงรีดเหล็ก โดยเฉพาะระบบแบริ่งที่ใช้ถังเดียวหรือถังคู่

•  ระบบแบริ่งชั้นฟิลม์แบบสมบูรณ์และการใช้งานที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการใช้งานที่แบริ่งที่อาจพบการปนเปื้อนของน้ำสูง

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ: 128 133 137 146 148
DIN 51517-2:2014-02 X X X X  
SMS SIEMAG MORGOIL-Lubricant Spec Adv Lubricant SN 180 Part 4: 2009-07 X X X X X
SMS SIEMAG MORGOIL-Lubricant Spec Std Lubricant SN 180 Part 3: 2009-07 X X X X X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ 128 133 137 146 148
เกรด ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B
Demulsibility, Emulsion, 52 C, Non-EP Oils, ml, ASTM D2711(mod)         40
Demulsibility, Free Water, 52 C (125 F), Non-EP Oils, ml, ASTM D2711(mod) 40 36 39 41  
ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 0.89 0.89 0.9 0.9 0.91
อีมัลชัน, เวลาถึงระดับ 40/37/3, 82 C, นาที, ASTM D1401 15 20 25 30 35
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 280 288 286 296 318
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14.8 18.8 23.9 30.1 36.7
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 150 220 320 460 680
จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -9 -6 -9 -6 -6
การเกิดสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 96 95 95 95 91