บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil Delvac 1™ ATF

Advanced Technology Synthetic Automatic Transmission Fluid

Product Description

Mobil Delvac 1 ATF is a fully synthetic fluid recommended by Allison Transmission, Inc. approved against the Allison TES-295 Specification.  The fluid is designed to meet the demanding requirements of modern heavy duty automatic transmissions. The synthetic base oil composition enables excellent performance even in some of the harshest of operating conditions. It offers outstanding gear shifting and power transfer performance. Versus conventional ATF fluids, the inherently high viscosity index and stability of  Mobil Delvac 1 ATF protects against thermal breakdown at high operating temperatures, while still providing outstanding performance at sub-zero temperatures.

 

Features and Benefits

Mobil Delvac 1 ATF advanced technology has demonstrated extended drain, long-term friction retention, and low-temperature capability. Further, it improves overall transmission durability and cleanliness. Key features and benefits include

 

Features Advantages and Potential Benefits
Enhanced, long-term frictional properties. Helps improve overall and extends transmission efficiency, smooth shifting performance and fuel economy.
Exceptional thermal and oxidation stability. Keeps transmissions clean to extend life and performance even under some of the harshest driving conditions.
Outstanding film-strength and anti-wear properties. Significant wear reduction and long transmission life.
Excellent low-temperature fluidity. Provides prompt and reliable lubrication at sub-zero ambient temperatures down to –54º C.
Exceptional shear stability. Leads to viscosity retention even under the severest heavy duty, high temperature operating conditions.
Compatible with mineral ATF fluids Reduced concern in top-off situations and excellent seal materials leakage control.

 

Applications

Mobil Delvac 1 ATF is recommended by ExxonMobil for use in modern high performance trucks, buses, utility vehicles, haulers, vans and other equipment requiring Allison TES-295 or MB-Approval 236.91 performance levels.

 

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:
Allison TES-295
Allison TES-468
MB-Approval 236.91
VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 013 -Extended Drain
VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 118 – Extended Drain
VOITH TURBO H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14C
ZF TE-ML 16M
ZF TE-ML 20C
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z12
MAN 339 Typ Z3
ZF TE-ML 16S
TE-ML 25C

 

Properties and Specifications

Property  
Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 8400
Color, AMS 1771 Red
Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.85
Flash Point, °C, ASTM D92 236
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 7.3
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 39
Pour Point, °C, ASTM D97 -54
Viscosity Index, ASTM D2270 168