บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

FAXAM™ 32

น้ำมันหล่อลื่นพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมและล้างฟลัชระบบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FAXAM™ 32 เป็นน้ำมันหล่อลื่นจากพาราฟินสำหรับกระบวนการผสมสารเคมีที่สามารถใช้ในการทำงานที่หลากหลายของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันในกระบวนการ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นในการใช้งานที่ไม่วิกฤติ ที่ซึ่งเงื่อนไขการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นระดับปานกลางและไม่มีความจำเป็นของสารเพิ่มคุณภาพสำหรับต้านทานการสึกหรอหรือกดกระแทกสุดขั้ว ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับกระบวนการผสมสารเคมี คุณลักษณะทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำมันตัวเจือจางหรือตัวพาในการผลิตของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น สารลดการเกิดฟองของกระดาษ ซีล กระดาษคาร์บอน และสูตรผสมกับเคมีอื่น ๆ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชสำหรับระบบสารหล่อลื่นทำความสะอาด

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

• สีสว่างใส
• มีกลิ่นน้อย
• คุณลักษณะความสามารถในการละลายที่ดี
• คุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำที่ดี

 

การใช้งานใช้

• ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชlทำความสะอาดสำหรับระบบน้ำมันหมุนเวียน
• ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชระบบในการผสมสารที่ต้องการให้มีการละลายที่ดี
• ใช้เป็นสารหล่อลื่นในระบบที่วิกฤติน้อยกว่า ซึ่งเงื่อนไขการทำงานระดับปานกลางและไม่จำเป็นต้องมีสารเพิ่มคุณภาพสำหรับต้านทานการสึกหรอและกดกระแทกสุดขั้ว

 

คุณสมบัติทั่วไป

FAXAM 32
ความหนาแน่น @15°C 869
สี, ASTM 0.5
ความหนืดkinematic@40°C -33
จุดวาบไฟ, °C 225
จุดไหลเท -30