บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil Rarus™ PE KPL 201

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สำหรับเอทิลีนและโคโมโนเมอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Rarus™ PE KPL 201 เป็นน้ำมันหล่อลื่นความหนืดปานกลาง ไร้สี ความหนืดในระดับมากกว่าเกรด ISO VG 100 เล็กน้อย น้ำมันนี้มาจากพื้นฐานของน้ำมันไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว ความบริสุทธิ์สูง เสริมด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยลดแรงเสียดทานและปราศจากการเกาะติดของอนุมูลอิสระในระดับการจัดการที่ปรับให้เหมาะสมแล้ว

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

  • ชิ้นส่วนที่ต้องการการเกิดปฏิกิริยาต่ำกับน้ำมัน ไม่รบกวนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน
  • ชิ้นส่วนที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือกลิ่นในโพลีเมอร์ขั้นสุดท้าย
  • ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองสำหรับการสัมผัสอาหาร เหมาะสมสำหรับการผลิตโพลีเมอร์ที่ใช้สำหรับภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • ลดการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำรุงรักษา
  • ความเป็นขั้วต่ำ เหมาะสมสำหรับการผลิตโพลีเมอร์สำหรับใช้งานเป็นฉนวนและแผ่นบาง (ถุงพลาสติก)

การใช้งาน

Mobil Rarus PE KPL 201 ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงมากที่ใช้กับเอธิลีนและโคโมโนเมอร์ อาจใช้รองรับแรงดันได้สูงถึง 3400 บาร์ สอดคล้องกับระบบและอุณหภูมิของการฉีดน้ำมัน

Mobil Rarus PE KPL 201 ได้รับการผสมสูตรเพื่อการใช้งานที่ต้องการการหล่อลื่นสูง ความหนืดและองค์ประกอบของน้ำมันได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแรงดันสูงที่ใช้ในคอมเพสรเซอร์สำหรับเอทิลีนในการผลิตพลาสติก LDPE ความหนืดที่เพิ่มขึ้นภายใต้อุณหภูมิสูงยังคงอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะทำให้แน่ใจถึงการไหลหมุนเวียนอย่างเพียงพอของน้ำมันหล่อลื่น

นอกจากนี้ยังมีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดโพลิเมอไรเซชันขององค์ประกอบก๊าซที่เกิดปฏิกิริยาและป้องกันการปนเปื้อนเข้าไปยังตัวคอมเพรสเซอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การก่อตัวของคราบเลน และเกิดปัญหาตามมาของการหล่อลื่นได้ สารเพิ่มคุณภาพยังช่วยลดการสูญเสียจากการเสียดทานและการสึกหรอของปลอกบูชอีกด้วย จากผลดังกล่าวทำให้การหยุดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาอยู่ในระดับต่ำ

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Rarus PE KPL 201 ได้รับการรับรองสำหรับข้อกำหนดของ:
H1 146247NSF
Mobil Rarus PE KPL 201  เป็นไปตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ :
21 CFR 178.3570FDA
21 CFR 177.1520FDA
US Pharmacopeia <661> (vol. 1, 2008)
European Regulation (EU) 2015/174

คุณสมบัติทั่วไป

วิธีการทดสอบ การทดสอบ หน่วย Mobil Rarus PE KPL 201
ความหนาแน่นที่ 15°C (ทั่วไป) ASTM D4052 kg/m3 874
ความหนืดไคเนมาติกที่ 40°C (ทั่วไป) ASTM D 445 mm2/s 117
สี, Saybolt (ทั่วไป) ASTM D156 27
จุดวาบไฟ (ทั่วไป) ASTM D 92 °C 230
จุดไหลเท (สูงสุด) ASTM D 97 °C -12
ค่าความเป็นกรด (ทั่วไป) ASTM D 974 mg KOH/g 0.5
ส่วนประกอบของน้ำ (สูงสุด) ASTM D 6304 max ppm 100