บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobiltherm 600 Series

น้ำมันถ่ายเทความร้อน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ตั้งใจสำหรับการใช้งานที่ติดตั้งระบบให้ความร้อนทางอ้อมแบบปิด น้ำมันประเภทนี้แนะนำสำหรับการใช้งานในระบบให้ความร้อนและทำความเย็นที่ปิดผนึกด้วยน้ำมันหล่อเย็นระบบปิดในทุกกระบวนการทางอุตสาหกรรม
น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm ได้รับการปรุงแต่งมาจากน้ำมันพื้นฐานจากการกลั่นคุณภาพสูงที่ให้ความต้านทานต่อการแตกตัวเนื่องจากความร้อนและออกซิเดชั่นทางเคมี น้ำมันประเภทนี้ให้ความเสถียรทางความร้อนสูงมากและให้ความสามารถของอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของคราบหรือเพิ่มความหนืด
น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีและคุณสมบัติความหนืดของน้ำมันประเภทนี้ที่ทำให้สามารถสูบจ่ายได้อย่างทันทีทั้งในอุณหภูมิตอนเริ่มต้นและขณะทำงานของอุปกรณ์ น้ำมันประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงความนำความร้อนและเชิงความร้อนจำเพาะที่ให้การแพร่ถ่ายเทความร้อนได้มากกว่า จุดวาบไฟของน้ำมันประเภทนี้จะไม่ลดลงมากนักในระหว่างการใช้งานเนื่องจากความต้านทานต่อการแตกตัวจากความร้อนที่อุณหภูมิการทำงานที่ได้รับแนะนำของน้ำมันประเภทนี้

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมัน Mobiltherm เป็นหนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษของ Mobil ที่ได้รับชื่อเสียงในด้านการให้สมรรถนะและความเชื่อถือได้ แม้แต่ในการใช้งานที่หนักหน่วง เทคนิคการกลั่นสมัยใหม่เป็นปัจจัยหลักในการให้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

Mobiltherm 600 ให้ข้อดีดังต่อไปนี้

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
ความต้านทานสูงต่อการแตกตัวเนื่องจากความร้อนและ การสลายตัวขององค์ประกอบ ไม่ก่อให้เกิดคราบเลนและการเกาะติดของคราบดำและเกิดผลรบกวนต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนน้อยที่สุดและความจำเป็นในการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุดด้วย
คุณสมบัติทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม อัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงและประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับปรุงดีขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานลดลง
ความเสถียรทางความร้อนและต่อออกซิเดชั่นที่ดี อายุการใช้งานยาวนานอย่างไม่สะดุดและเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานลดลง
การไหลตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ การเริ่มต้นขณะเย็นตัวได้ง่ายในระบบ

 

การใช้งาน

ข้อพิจารณาในการใช้งาน: น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm ไม่ควรผสมกับน้ำมันประเภทอื่น ๆ เนื่องจากอาจจะทำให้ความเสถียรทางความร้อน และออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมด้อยลงมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่น ๆ และการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากซับซ้อนที่มุ่งเป้าไปที่การกำหนดอายุการใช้งานของน้ำมัน หากน้ำมันนี้ถูกใช้ตามที่แนะนำข้างต้นแล้ว อุณหภูมิสูงสุด การเกิดฟองอากาศภายในอาจเกิดขึ้นได้หากระบบที่ใช้งานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิสูงโดยการอัดความดันด้วยก๊าซเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน ที่อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานของน้ำมันจะสั้นลง เนื่องจากอัตราการเสื่อมสลายทางความร้อนซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าขีดจำกัดที่แนะนำไว้ข้างต้น ในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดี อุณหภูมิของฟิล์มน้ำมันรอบ ๆ หน่วยทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 15ºC ถึง 30ºC มากกว่าอุณหภูมิของเนื้อน้ำมัน หากอุณหภูมิสูงกว่านั้นแล้ว อายุการใช้งานของน้ำมันอาจจะสั้นลงและคราบเลนและคราบดำอาจก่อตัวขึ้นมาซึ่งจะไปรบกวนต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน
เนื่องจากผสมด้วยน้ำมันแร่ น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm จึงควรใช้งานในระบบที่มีการหมุนเวียนแบบควบคุมบังคับได้เท่านั้น ระบบที่ขึ้นอยู่กับการพาความร้อน สำหรับการหมุนไหลเวียนของตัวกลางถ่ายเทความร้อนจะต้องเพียงพอในการป้องกันความร้อนเกินและไม่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วของน้ำมัน นอกจากนี้ น้ำมันประเภทนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้งานในระบบเปิดที่ซึ่งน้ำมันที่ร้อนจะแพร่ออกสู่บรรยากาศโดยตรง หากน้ำมันร้อนถูกพ่นออกหรือรั่วไหลออกขากจุดที่รั่วไหล น้ำมัน Mobiltherm ที่ร้อนอาจจะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ทันที

Mobiltherm 600 series สามารถใช้งานได้ในการติดตั้งแบบระบบเปิดและปิดที่ซึ่งช่วงของอุณหภูมิของเนื้อน้ำมันจะอยู่ในช่วงดังตารางด้านล่างนี้

  • Mobiltherm 603: ระบบปิด (-15º C ถึง 285º C), ระบบเปิด (-15º C7 C ถึง 150º C)
  • Mobiltherm 605: ระบบปิด (-12º C ถึง 315º C), ระบบเปิด (-12º C ถึง 180º C)
  • Mobiltherm 610: ระบบเปิด (-6°C ถึง 250°C)
  • Mobiltherm 611: ระบบเปิด (-6°C ถึง 275°C)

คุณสมบัติทั่วไป

Mobiltherm 600 Series 603 605 610 611
ความหนืด, ASTM D 445
cSt ที่  40 ºC 20.2 30.4 113 490
cSt ที่ 100ºC 4.2 5.4 11.5 31.5
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -15 -12 -6 -6
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 194 230 250 294
ความถ่วงจำเพาะ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.835 0.857 0.88 0.906