บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobilect™ 39

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobilect™ 39 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำมาจากน้ำมันแร่คุณภาพสูงชนิด uninhibited ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันที่ดีมาก ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆ

 

Mobilect 39 เป็นน้ำมันชนิด uninhibited และผ่านมาตรฐานข้อกำหนดการทดสอบการกัดกร่อน IEC 60296 (04) และ ASTM D1275B / CIGRE

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

•  Mobilect 39 มีความต้านทานสูงต่อการเสื่อมสภาพทางความร้อนและทางเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีเหล็กและทองแดง ซึ่งจะลดแนวโน้มของการก่อให้เกิดคราบสะสมและสารที่เกิดจากการออกซิเดชันชนิดที่ละลายในน้ำมันได้ เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพต่ำ อาจก่อให้เกิดคราบสะสมในหม้อแปลงไฟฟ้าและขัดขวางการถ่ายโอนความร้อนโดยการรบกวนการนำพาความร้อน นอกจากนี้คราบสะสมอาจไปเร่งการเกิดข้อบกพร่องของฉนวนไฟฟ้าและการกำจัดคราบมักจะทำได้ยุ่งยากหากไม่ทำการถอดแยกส่วนประกอบ

•  Mobilect 39 ผ่านกระบวนการที่พิเศษเฉพาะเพื่อขจัดความชื้นในระหว่างการผลิต น้ำเป็นตัวลดคุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าของน้ำมันและส่งเสริมการเกิดออกซิเดชัน สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือน้ำมันหล่อลื่นที่แห้งจะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นและสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ ด้วยเหตุนี้จะต้องจัดเก็บน้ำมันไว้ในที่ภาชนะบรรจุที่แห้งและปิดสนิทเสมอ ขอแนะนำให้จัดการให้ผลิตภัณฑ์แห้งก่อนใช้งานหรือใช้งานภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากซื้อมาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บระยะยาว

• ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (dielectric strength) ของน้ำมัน Mobilect 39 เป็นการวัดความต้านทานต่อความเค้นทางไฟฟ้าของน้ำมันและแสดงเป็นค่า kV ภายใต้ระยะห่างที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการทดสอบ การวัดนี้ไม่ใช่การวัดคุณภาพของน้ำมัน แต่เป็นการวัดการไม่มีสิ่งปนเปื้อน โดยเฉพาะความชื้น เส้นใย และสารเคมีที่เป็นขั้ว

•  Mobilect 39 ปราศจากไขแม้ในที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงไหลเวียนได้อย่างอิสระในการใช้งานนอกอาคาร ความหนืดของน้ำมันนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำพาความร้อนแบบเคลื่อนที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเคลื่อนตัวของน้ำมันยังเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายเทความร้อนเพื่อทำให้เกิดการเย็นลงอย่างรวดเร็วในสวิตช์เกียร์

•  Mobilect 39 มีจุดไหลเทต่ำช่วยให้มั่นใจว่าน้ำมันสามารถไหลตัวอย่างอิสระในหลายสภาวะระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าและถังเก็บน้ำมันและรักษาความน่าเชื่อถือในการปรับรอบของขดลวดหม้อแปลงที่อุณหภูมิต่ำที่สุด

 

การใช้งาน

•  Mobilect 39 ได้รับการแนะนำให้ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าที่เติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์ที่ต้องใช้น้ำมันเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเป็นสื่อถ่ายโอนความร้อน

•  Mobilect 39 สามารถใช้ในการใช้งานที่ระบุข้อมูลจำเพาะทั่วไปตามข้อกำหนด IEC 60296 (04) และการปกป้องต่อการกัดกร่อนทองแดง (ผ่านเกณฑ์การทดสอบการกัดกร่อน ASTM D1275B )

•  Mobilect 39 ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในสายเคเบิลที่เติมน้ำมัน ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา หรือใช้ในตัวเก็บประจุ

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปIEC 60296 (04)

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ  
Breakdown Voltage, kV, IEC 60156 > 30
Breakdown Voltage, after Treatment, kV, IEC 60156 > 70
Corrosive Sulfur, Procedure B, ASTM D1275 ไม่มีการกัดกร่อน
ความหนาแน่น@ 20C, kg/L, ISO 12185 0.883
Dielectric Dissipation Factor @ 90 C, IEC 60247 <0.001
จุดวาบไฟ,วิธีPensky-Martens Closed Cup, °C, ISO 2719 148
แรงตึงผิว, mN/m, ISO 6295 > 40
ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ISO 3104 9.5
Oxidation Stability, Sludge, 164 h, 120 C, mass%, IEC 61125-METC 0.11
Oxidation Stability, Total Acidity, 164 h, 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC 0.31
จุดไหลเท, °C, ISO 3016 -54