บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil Vacuoline 1400 Series

น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันโมบีลวาคูโอลีน™ 1400 ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงเป็นพิเศษที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเครื่องกลโรงงานที่ใช้น้ำมันชนิดเดียเพื่อระบบไฮดรอลิกและเพื่อหล่อลื่นรางเลื่อนผลิตจาก
น้ำมันแร่คุณภาพสูงกับเทคโนโลยีสารเติมเฉพาะที่ให้การหล่อลื่นที่เป็นเลิศและขจัดส่วนเหนียวเหนอะหนะ
และผงโลหะในรางเกียร์ดิ่งและใช้งานหนักให้เสถียรภาพในระดับสูงต่อการเกิดออกซิเดชั่นและความร้อน
จึงเพิ่มอายุใช้งานและรักษาให้ผิวหล่อลื่นสะอาดและปราศจากสิ่งกัดกร่อนหรือเขม่าที่อาจหลุดออกจากผิว
ขัดมันที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำน้ำมันโมบีลวาคูโอลีน 1400 ซีรีส์ให้ความสมดุลสูงสุดต่อความต้องการต่างๆ
ที่หลากหลาย

น้ำมันเหล่านี้เป็นผลจากเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ให้การเสียดทานต่ำเพื่อให้ระดับการผลิตที่ยอมรับได้ของชิ้น
ส่วนคุณภาพโดยที่เครื่องกลโรงงานให้ผลผลิตสูงและหยุดซ่อมน้อยที่สุดที่ต้องการในทุกวันนี้สามารถยับยั้ง
ออกซิเดชั่นและคราบเหนียวกับตะกรันบนผิวลื่นกับระบบไฮดรอลิกในขณะรับโหลดได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อ
ควบคุมการสึกหรอของชิ้นส่วนและยืดอายุใช้งานของอุปกรณ์

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

น้ำมันโมบีลวาคูโอลีน 1400 ซีรีส์ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การปกป้องเครื่องกลเป็นพิเศษและตอบสนองความต้อง
การของระบบไฮดรอลิกในขณะที่ตรงกับความต้องการหล่อลื่นที่เข้มงวดคุณสมบัติที่เสถียรต่อการเกิดออกซิเดชั่น
และทนความร้อนทำให้เครื่องจักรสะอาดขึ้นและลดการบำรุงรักษาบ่อยๆคุณสมบัติเด่นทั้งสองประการไม่ทำให้การ
ทำงานของระบบไฮดรอลิกหรือติดขัดในรางเลื่อนด้อยลงไปทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบทั้งสอง
ขณะลดผลทางลบที่อาจเกิดจากความสกปรกของน้ำมันกับน้ำหรือสารทำความเย็นชนิดที่ละลายน้ำ

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
คุณสมบัติลดการเสียดทาน ขจัดคราบเหนียวและการหลวมคลอนของผิวหล่อลื่น
ปรับปรุงความแม่นยำของชิ้นส่วน
ให้ชิ้นงานขั้นสุดท้ายตามข้อกำหนด
ความทนทานต่อความร้อนและการเกิดออกซิเดชั่น ลดช่วงเวลาบำรุงรักษา
ลดการเกิดเม่าและตะกรัน
ทำให้ผิวหล่อลื่นสะอาด
ป้่องกันสนิมและการกัดกร่อน รักษาสภาพผิวหล่อลื่นให้ดีเยี่ยม
ลดงานบำรุงรักษาเพื่้อขจัดสนิมและสิ่งกัดกร่อน
ไม่รวมกับน้ำหรือสารที่ละลายน้ำ ลดผลในทางลบต่อชิ้นงานเนื่้องจากวัสดุเหล่านี้
เพิ่มอายุใช้งานและสมรรถนะของสารทำความเย็นชนิดละลายน้ำ
ช่วยขจัดน้ำและสารทำความเย็นชนิดละลายน้ำออกจากระบบไฮดรอลิกและเพิ่มอายุใช้งาน
คุณสมบัติยึดประสาน ป้องกันการชะล้างจากผิวสัมผัส
ป้องกันพื้นผิวจากสนิมและการกัดกร่อน
ประกันความละเอียดและแม่นยำของชิ้นงานขึ้นรูป
คุณสมบัติรับโหลด ลดการสึกหรอ
ยืดอายุของอุปกรณ์
เหมาะสมกับโลหะหลายชนิด ให้การปกป้องทั้งชิ้นส่วนเหล็กและไม่ใช่เหล็ก
ออกแบบเพื่อเป้าหมาย 2 ประการ กำจัดปัญหาความสกปรกต่อกันและชิ้นงานผิดประเภท
ลดความต้องการผลิตภัณฑ์มากมาย

การใช้งาน

  • เครื่องกลโรงงานมีระบบร่วมสำหรับไฮดรอลิกและการหล่อลื่น
  • ใช้งานเมื่อความสกปรกของน้ำมันหล่อลื่นกับน้ำมันไฮดรอลิกทำให้สมรรถนะลดลง
  • เครื่องจักรที่มีระบบแยกในการหล่อลื่นและไฮดรอลิกที่ควรใช้น้ำมันชนิดเดียวในทั้งสองระบบ
  • พื้นที่ที่น้ำมันหล่อลื่นจากแร่งปกป้องผิวได้ไม่พอเพียง

คุณสมบัติ ทั่วไป

 

โมบีล วาคูโอลีน 1405 โมบีล วาคูโอลีน 1409 โมบีล วาคูโอลีน 1419
เกรดความหนืดตามมาตรฐาน ISO 32 68 220
ความหนืด, ASTM D 445
cSt ที่ 40ºC 32 68 215
cSt ที่ 100ºC 5.3 8.57 19.0
ดัชนีความหนืด , ASTM D 2270 96 96 96
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมงที่ 100ºC, ASTM D 130 1B 1B 1B
คุณสมบัติต่อต้านสนิม, ASTM D 665A Pass Pass Pass
จุดไหล, ºC, ASTM D 97, (สูงสุด) -12 -6 -6
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 210 218 257