บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil SHC PM Series

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรผลิตกระดาษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC™ PM ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สมรรถนะสูงสุดที่ออกแบบมาพิเศษเฉพาะสำหรับระบบหมุนเวียนของเครื่องจักรผลิตกระดาษอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนักน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้การปกป้องการทำงานของเกียร์และแบริ่งภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดได้อย่างยอดเยี่ยมน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้มีจุดไหลเทต่ำมากและมีดัชนีความหนืด (VI) สูงมากซึ่งช่วยทำให้มั่นใจในการสตาร์ทเครื่องจักรที่อุณหภูมิต่ำได้ดีโดยยังรักษาลักษณะความหนืดที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงมากได้น้ำมันชนิดนี้มีความเสถียรต่อแรงเฉือนสูงมากและรักษาการควบคุมความหนืดได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแรงเฉือนทางกลที่รุนแรงในชุดแบริ่งและเกียร์ที่รับโหลดหนักมีสัมประสิทธิ์แรงฉุดลากต่ำและดัชนีความหนืดสูงที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทำให้อุณหภูมิการทำงานของชิ้นส่วนลดลง

ในการพัฒนาเทคโนโลยี Mobil SHC ล่าสุดสำหรับน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์นั้นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ได้เลือกใช้น้ำมันพื้นฐานเนื่องจากมีศักยภาพด้านความต้านทานทางความร้อน/ออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมมาผสมกับระบบสารเพิ่มคุณภาพที่ปรับสมดุลแล้วซึ่งมาเสริมคุณสมบัติในตัวของน้ำมันพื้นฐานเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสมรรถนะระดับสูงน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ทำงานภายใต้แรงดันไอน้ำอุณหภูมิและความเร็วเครื่องจักรที่สูงขึ้นซึ่งพบโดยทั่วไปในเครื่องจักรผลิตกระดาษที่ให้ผลผลิตสูงและเครื่องรีดม้วนความเสถียรภายใต้การปนเปื้อนของน้ำและการกรองที่ยอดเยี่ยมทำให้มั่นใจในสมรรถนะการทำงานที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำและความสามารถในการรักษาการกรองที่มีประสิทธิภาพแม้แต่ในระดับการกรองที่ละเอียดสูงน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้จะแยกน้ำและรักษาลักษณะเฉพาะทางสีเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงได้

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการหล่อลื่นเครื่องจักรผลิตกระดาษความสามารถทางสมรรรถนะที่ยอดเยี่ยมในด้านการป้องกันต่อการสึกหรอเพิ่มความเสถียรต่อออกซิเดชันความเสถียรทางเคมีป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพความคงตัวทางสีและความสามารถในการกรองเหล่านี้ไม่เพียงแต่ยืดช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษษออกไปเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรและเพิ่มความสามารถในการผลิตอีกด้วยซึ่งส่งผลให้การบำรุงรักษาที่จำเป็นน้อยลงและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น

 

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับทางด้านศักยภาพ
สมรรถนะการทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง การสตาร์ทเครื่องที่ง่ายดายและการหล่อลื่นขณะสตาร์ทเย็นดีขึ้น

การปกป้องที่สูงขึ้นเป็นพิเศษที่อุณหภูมิสูง

ควบคุมอัตราการป้อนน้ำมันได้ดีขึ้น

การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม ปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของแบริ่งและเกียร์ดีขึ้น
ความเสถียรต่อออกซิเดชันและทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรองลดลง

ระบบที่สะอาดขึ้น

ลดการสะสมตัวของคราบในระบบ

คุณสมบัติการแยกตัวจากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ขจัดน้ำออกได้ง่ายขึ้น

ลดการก่อตัวของอีมัลชันที่ไม่ต้องการในระบบ

สัมประสิทธิ์แรงฉุดลากต่ำ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

อุณหภูมิการทำงานต่ำลง

ลดการสึกหรอ

การกรองที่ยอดเยี่ยม รักษาแนวหมุนเวียนน้ำมันและกลไกควบคุมการไหลที่ปลอดจากคราบสะสม

ปรับปรุงการไหลของน้ำมันและสมรรถนะการหล่อเย็น

ต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรองลดลง

การปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อนในระดับสูง ปกป้องชุดเกียร์และแบริ่งในสภาพแวดล้อมที่เปียกได้

ให้การปกป้องพื้นที่ไอระเหยสำหรับพื้นที่ช่องโพรงของแบริ่งและเกียร์เหนือพื้นผิวที่ปกติเปียก

 

การใช้งาน

•  การหล่อลื่นของระบบหมุนเวียนของเครื่องจักรผลิตกระดาษอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก

•  การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนที่นำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิกว้างเช่นเครื่องรีดม้วน

•  ระบบที่จะต้องสตาร์ทและทำงานต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

•  ระบบหมุนเวียนที่หล่อลื่นชุดเกียร์และแบริ่ง

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ 150 220 320 460
เกรด ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24ชั่วโมง, 100 C,การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B 1B
ความหนาแน่น@ 15 C, kg/l, ASTM D1298 0.857      
อีมัลชัน,เวลาถึงระดับ40/40/0, 82 C,นาที, ASTM D1401 15 25 30 30
การรองรับโหลดแบบFZG 4-Square,ขั้นการล้มเหลว, DIN 51354 11      
รอยครูดFZG Scuffing,ขั้นโหลดล้มเหลว, A/8.3/90, ISO 14635-1   11 11 11
จุดวาบไฟ,วิธีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 220 220 220 220
ความเสถียรภายใต้การปนเปื้อนของน้ำ,การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด, mgKOH/g, ASTM D2619   0 0 0
ความหนืดไคนีมาติก@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 18.9 25.6 34.7 44.8
ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ASTM D445 158 225 325 465
จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -39 -36 -33 -27
การเกิดสนิม,แผนทดสอบB, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ความถ่วงจำเพาะ, 15 C/15 C, ASTM D1298   0.863 0.865 0.874
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 124 127 130 137