บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

Mobil 1™ Turbo Diesel 5W-40เป็นน้ำมันเครื่องยนต์แท้ 100%
ที่ปรุงแต่งอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อช่วยให้ได้สมรรถนะที่โดดเด่นในเครื่องยนต์ดีเซลที่พบในรถปิคอัพ
และรถเอนกประสงค์ (SUV) ในประเทศไทย Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ใช้ประโยนช์จากเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อช่วยให้มอบการปกป้องที่
เหนือกว่าในเครื่องยนต์ที่ปล่อยไอเสียต่ำรุ่นสมัยใหม่รวมไปถึงเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่บำรุงเป็นอย่างดี

เครื่องยนต์ดีเซลกลายมาเป็นเครื่องยนต์ปล่อยไอเสียต่ำซึ่งก่อให้เกิดเขม่ามากขึ้นและทำงานที่อุณหภูมิสูงมากขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่าเครื่องยนต์เก่า
และการออกแบบเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดยังลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน มีผลทำให้ลดการผสมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ที่ใช้สำหรับการเสริมกำลังจากสาร
เพิ่มคุณภาพที่ถูกใช้งานไป นอกจากนี้ วงแหวนลูกสูบตัวบนยังติดตั้งไว้ระดับสูงกว่า ทำให้ชั้นฟิล์มน้ำมันอยู่ใกล้ห้องเผาไหม้มากกว่าและให้สารหล่อ
ลื่นในสภาวะสู่ความเค้นทางความร้อนที่รุนแรง ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จึงไปเพิ่มความต้องการสารหล่อลื่นสมรรถสูง Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ช่วยรักษาสมรรถนะที่โดดเด่น ณ อุณหภูมิสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดกว่าน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงตัวอื่น ๆ
ทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถปกป้องและยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณออกไปได้ นอกจากนี้น้ำมันชนิดนี้ยังเข้ากันได้กับน้ำมันหล่อลื่นแบบ
ดั้งเดิม

 • การปกป้องและสมรรถนะขั้นสูงในยานยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลและเทอร์โบสมัยใหม่
 • ช่วยให้ได้สมรรถนะที่โดดเด่นในสภาวะการทำงานสุดขั้ว
 • ปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วในตอนสตาร์ทเครื่อง
 • ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นต่ำมากในระหว่างการให้บริการ
  ช่วยให้ลดความจำเป็นในการเติมใหม่
 • ให้การควบคุมการเกิดเขม่า ออกซิเดชั่นและการกัดกร่อนที่เหนือกว่า ช่วยรักษาเครื่องยนต์
  ของคุณไว้ในสภาวะดีที่สุด
 • ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมช่วยลดการก่อตัวของคราบเลน
  ที่อุณหภูมิต่ำและการสะสมตัวที่อุณหภูมิสูง
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวสึกหรอที่สำคัญ
 • การปกป้องที่เหนือกว่ายอดเยี่ยมหรือโดดเด่นเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จของคุณ

ผลดีจากการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือที่ครอบคลุมกว้างขวางกับบรรดาผู้ผลิตรายหลักและ
การใช้งานเทคโนโลยีการหล่อลื่นล่าสุด Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 จึงได้รับการแนะนำสำหรับรถปิคอัพ รถเอนกประสงค์ (SUV) และรถยนต์นั่งโดยสารที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลรวมไปถึงยานยนต์ระบบคอมมอนเรล เทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์
Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40 ช่วยให้ได้การปกป้องและสมรรถนะ
สูงสุดแม้แต่ในบางสภาวะการขับขี่เป็นระยะเวลานาน
ให้ศึกษาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ยานยนต์เพื่อตรวจสอบเกรดความหนืดที่แนะนำและข้อกำหนดสำหรับ
ยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

 • ทุกสภาวะการทำงาน ตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับรุนแรง
 • เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด
 • เครื่องยนต์ดีเซลในรถปิคอัพ รถเอนกประสงค์ (SUV) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและ
  รถบรรทุกเบาและรถตู้
 • สภาวะการทำงานที่รุนแรง
 • เทอร์โบชาร์จเจอร์
 • เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง
 • การขับขี่แบบออฟโรดที่มีฝุ่นและโคลนโดยทั่วไป
 • การลากพ่วงและฉุดลากโหลดน้ำหนักสูง
Mobil 1 Turbo Diesel 5W‐40 ได้ตามหรือเกิน กว่าข้อกำหนดของ:
API CI‐4 PLUS, CI‐4, CH‐4, SL, SJ
ACEA E7/E4
ACEA/EMA/JAMA GLOBAL DHD‐1
FORD WSS‐M2C171‐D
จากข้อมูลของ ExxonMobil นำ้ มันหล่อลื่น Mobil 1 Turbo Diesel 5W‐40 อยู่ในระดับคุณภาพต่อไปนี:
DETROIT DIESEL 7SE 270 (4‐STROKE)
CATERPILLAR ECF‐1
โมบิล 1 เทอร์โบ ดีเซล 5W-40 ค่า
เบอร์นำ้ มัน SAE 5W‐40
การเติม
ความหนืด, cSt (ASTM D445)
@ 40°C 102
@ 100°C 148