บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

Mobil ATF™ LT 71141

Automatic Transmission Fluid

 

 

Product Description

Mobil ATF LT71141 is a high performance ATF with long drain-performance to be applied in automatic vehicle gearboxes.

 

Features and Benefits

Excellent cold properties.

Balanced additive performance ensuring a smooth transmission.

 

Applications

Mobil ATF LT71141 is designed to meet the specific requirements of automatic transmissions.

 

Mobil ATF LT71141 is used for the AL4 and 4HP20 gear boxes as the automatic transmission fluid.

 

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340
VOITH TURBO H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
MB-Approval 236.11

 

This product is recommended for use in applications requiring:
VW TL 52162

 

Properties and Specifications

Property  
Density @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052 0.855
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 7.4
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 37.2
Viscosity Index, ASTM D2270 168