บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เชิงพาณิชย์
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50

น้ำมันเครื่องเกรดรวม

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนักที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนักทั้งบนทางไฮเวย์และนอกทางไฮเวย์แนะนำให้ใช้โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 สำหรับการใช้งานหนักหลายประเภทและ
การทำงานที่สภาพแวดล้อมแบบรถบรรทุกก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน

คุณประโยชน์ หลักรวมถึง:

ลักษณะสำคัญ ข้อดีและคุณประโยชน์
ความคงที่ของอุณหภูมิและการรวมตัวกับออกซิเจน ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมของตะกอน
การชำระล้างที่ดีเยี่ยม/การสลายตัวที่ดีเยี่ยม เครื่องยนต์ที่สะอาดกว่าและอายุเครื่องยนต์ที่ยาวนานกว่า
ความคงทนของการหดตัวต่อแรงเฉือนที่อยู่ในเกรด ช่วยในการลดการใช้น้ำมันและการสึกกร่อน
  • อุปกรณ์เครื่องมือดีเซล จากผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องยนดีเซล
  • นอกเหนือจาก อุตสาหกรรม บนทางไฮเวย์ รวมไปถึง: การบรรทุก การก่อสร้าง การขุดเจาะ และการเกษตร
  • ยานยนต์ที่มี เครื่องยนต์ผสมระหว่างดีเซล/น้ำมัน
โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF-4/SF/SG
โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 ค่า
เกรด SAE 20W-50
ความหนืด, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 148.9
cSt @ 100ºC 17.6
ดรรชนีความหนืด , ASTM D 2270 129.8
เถ้าซัลเฟต , wt%, ASTM D 874 1.0
ฐานตั้ง # , mg KOH/g, ASTM D 2896 8.4
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -30
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 220
ความหนาแน่น @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.88